204 kết quả
N1

General Affairs cho Công ty bảo hiểm của Nhật [6958]

Hồ Chí Minh
02-12-2022 (updated)
Lên đến 1,100 USD
Hot
Xem thêm

Sales Coordinator cho Công ty quy mô tầm cỡ của Nhật [6956]

Hồ Chí Minh
01-12-2022 (updated)
Thỏa thuận
New
Xem thêm

Consulting Manager cho Công ty tư vấn của Nhật [6951]

Hà Nội
28-11-2022 (updated)
1,500 USD ~ 2,500 USD
Hot
Xem thêm

Nhân viên giám sát thi công cho Công ty xây dựng của Nhật [6955]

Hồ Chí Minh
28-11-2022 (updated)
Thỏa thuận
New
Xem thêm

Thư ký kiêm Trợ lý Phiên dịch cho công ty Nhật [6950]

Đồng Nai
25-11-2022 (updated)
700 USD ~ 900 USD
New
Xem thêm

HR-GA Manager cho công ty sản xuất của Nhật [6947]

Bình Dương
22-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Phiên dịch lương cao cho công ty Nhật [2588]

Hải Phòng
19-11-2022 (updated)
400 USD ~ 700 USD

Phiên dịch cho công ty lớn của Nhật [1157]

Hà Nội
19-11-2022 (updated)
1,400 USD ~ 1,600 USD
Hot
Xem thêm

Office Leader cho Tập đoàn lớn của Nhật [6613]

Hà Nội
19-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,200 USD
Hot
Xem thêm

Assistant Manager cho công ty Bất Động Sản CỰC LỚN của Nhật. [4107]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
1,000 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Cực gấp Sales giấy cho tập đoàn trading hàng đầu của Nhật [3615]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
700 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

Sales cho công ty Trading lớn của Nhật - Lương đến 1000USD [2130]

Hồ Chí Minh
18-11-2022 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Factory Assistant Manager cho công ty của Nhật [2960]

Hải Phòng
18-11-2022 (updated)
600 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 11
Ngành nghề up
Xem thêm ngành nghề

back to top