213 kết quả
N1

Trợ lý Sales cho công ty phụ kiện may mặc của Nhật [2051]

Hồ Chí Minh
24-03-2023 (updated)
Lên đến 1,000 USD
Hot
Xem thêm

TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT CHO CÔNG TY XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN [3257]

Hồ Chí Minh
24-03-2023 (updated)
800 USD ~ 1,000 USD
Hot
Xem thêm

Chief of General Affairs cho Công ty dịch vụ quản lý của Nhật Bản [7066]

Hồ Chí Minh
Bình Dương
17-03-2023 (updated)
1,000 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Factory Manager cho Công ty sản xuất hoàn toàn mới của Nhật [3684]

Vĩnh Phúc
11-03-2023 (updated)
1,500 USD ~ 2,000 USD
Hot
Xem thêm

Sales Executive công ty đa ngành nghề của Nhật [1808]

Hồ Chí Minh
08-03-2023 (updated)
Lên đến 1,400 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 11

back to top