2 kết quả

Production Control cho Công ty phụ liệu may mặc Nhật Bản [6524]

Quảng Ninh
24-02-2023 (updated)
1,200 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm

HR-GA cho Công ty sản xuất của Nhật [6933]

Quảng Ninh
09-02-2023 (updated)
1,300 USD ~ 1,500 USD
Hot
Xem thêm
Hiển thị 1 / 1

back to top