2 kết quả

Nhân viên chuyển đổi sản xuất cho công ty danh tiếng về giày của Nhật [4131]

Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
27-02-2023 (updated)
400 USD ~ 700 USD

Quản lý chất lượng cho công ty giày hàng đầu của Nhật [4128]

Hồ Chí Minh
Bình Phước
26-02-2023 (updated)
400 USD ~ 700 USD
Hiển thị 1 / 1

back to top